Historik

Kuratorspraktiken antog sin form 1998 med en startsträcka från 1992. Företagsregistrering på PRV (nu Bolagsverket) blev daterat 1994-01-31.

Huvudsaklig verksamhet har varit konsultativt arbete inom Hälso & Sjukvård, med  kris- och sorgebearbetande samtal, jagstärkande samtal vid utmattningsdepression och annan psykisk ohälsa, insiktsorienterad psykoterapi samt psykosociala konsultationer, utredningsarbete och processhandledning.

År 1998 fick företaget en bifirma vid namn Svahn Konsult Utveckling&Utbildning.

Svahn Konsult Utveckling&Utbildning är idag företagets namn, även gällande kuratorspraktikens tjänster. Företaget registrerades 2015-11-30 som aktiebolag, org nr 559030-9091.

Företaget ägs och drivs av Lisa Svahn, auktoriserad socionom, pedagog samt av Socialstyrelsen legitimerad sjukhuskurator. Vidareutbildningar och kurser främst inom individ- grupp- och organisationsutveckling, däribland grundläggande psykoterapiutbildning Steg I (behörighet att bedriva psykoterapi under handledning), handledare i psykosocialt arbete samt påbyggnads/fördjupningskurser för handledare, AGSLO Grupprelationskonferenser, diplomerad och certifierad coach nivå PCC (ICF), UGL-handledare (Utveckling Grupp och Ledarskap), D-certifikat IPMA Projektledning och diplomerad projektledare. Certifierad styrelseledamot, Styrelseakademien

Företagets policy är att alltid leverera tjänster med högsta möjliga kvalitet, vilket innebär ständig kunskapsuppdatering och därtill kontinuerlig kvalificerad egen processhandledning. Lisa Svahn har över 900 timmar egen kvalificerad processhandledning hos behörig handledare.

Företagets signum är kvalitet och tillgänglighet. Allt arbete bedrivs enligt Svensk Handledarföreningens etiska riktlinjer samt Riksföreningen Psykoterapicentrums (PC) etiska riktlinjer och med strikt tystnadsplikt.

Lisa Svahn är medlem i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete samt stödjande medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum (PC) sedan 1993.