AKTUELLA KURSER OCH UTBILDNINGAR

Hösten 2020 startar Handledningsgrupp för Socionomkonsulter inom socialtjänsten

Starten har skjutits upp dels på grund av att iordningställandet av den nya lokalen försenats på grund av försenad leverans av hyllsystem, dels på grund av Coronapandemin. Hyllsystemet är nu delvis på plats, men restriktioner till följd av pandemin finns kvar, så datum för start av handledningsgruppen är ännu inte fastställd.

Processhandledning kan beskrivas som en pedagogisk metod som hjälper till att utveckla yrkesjaget. Professionaliteten utvecklas och stärks av kvalificerad handledning genom ökad insikt om egna styrkor och utvecklingsområden. Inte minst skapar det ett mervärde för den som ska hjälpas när hon eller han blir bemött av en person som förmår bibehålla respekten för klienten och känna mening med sitt arbete även i skarpt läge.

Nu startar en handledningsgrupp specifikt för dig som är socionomkonsult med uppdrag som handläggare i kommunal socialtjänst. Förutom sedvanlig ärendehandledning finns här utrymme att prata om de litet särskilda situationer som kan uppkomma när man som konsult kommer som tillfällig deltagare i ett existerande system.

Gruppen träffas 2 timmar var 14:e dag. Gruppen är halvöppen, vilket innebär att varje deltagare förbinder sig att delta en termin åt gången. Om någon väljer att avsluta sitt deltagande finns möjligheten att erbjuda en ny person att delta.

Tid:      Torsdagar ojämna veckor kl 17.00 – 19.00 med start när så läget gällande restriktioner på grund av Coronapandemin så tillåter

Plats:   Tyskbagargatan 4, 114 43  Stockholm  Stadion                       

Antal deltagare: Max 8 deltagare. Är ni en grupp konsulter som väljer att faktureras med en gemensam faktura väljer ni själva om ni vill vara färre deltagare. Då finns även möjlighet att välja annan tid och dag.

Välkommen att höra av dig för att boka ett kostnadsfritt informationsmöte eller om du har frågor!

Utskriftsvänligt informationsblad hittar du här.

En längre text om processhandledning hittar du här.

Lisa Svahn, mobil: 070 – 405 42 97. Mail: lisa.svahn@svahnkonsult.se